Uw gegevens zijn in goede handen
Uw gegevens zijn in goede handen
Uw gegevens zijn in goede handen

Lees hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vliegende Makelaar.

Over uw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat u ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Vliegende Makelaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Vliegende Makelaar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Vliegende Makelaar verstrekt. De Vliegende Makelaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw adres
  4. Uw e-mailadres

De persoonsgegevens die u op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom De Vliegende Makelaar deze gegevens nodig heeft
De Vliegende Makelaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De Vliegende Makelaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen
De Vliegende Makelaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang De Vliegende Makelaar uw gegevens bewaart
De Vliegende Makelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Google Analytics
De Vliegende Makelaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Vliegende Makelaar bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vliegende Makelaar heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

De Vliegende Makelaar en andere websites
Op de website van De Vliegende Makelaar treft u links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@devliegendemakelaar.nl. De Vliegende Makelaar zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat De Vliegende Makelaar - net als ieder ander Nederlands bedrijf - door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur uw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan De Vliegende Makelaar dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
De Vliegende Makelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Vliegende Makelaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vliegende Makelaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Vliegende Makelaar op via info@devliegendemakelaar.nl.

Contactgegevens
Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande footer, alwaar onze actuele gegevens zijn te vinden.